Zoek:
Veertien dagen afkoelingsperiode

Als u niet geheel tevreden bent met uw aankoop of u heeft zich vergist in uw bestelling ? Geen probleem. U kunt bij Hitechgadget.nl een artikel binnen 14 dagen ruilen of retourneren. Het is wel van belang dat het product compleet en ongebruikt is en in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking zit. Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.
Voordat u een artikel retour zendt, moet u in het bezit zijn van een R.M.A. nummer. U kunt een R.M.A. nummer aanvragen op onze site klik hier voor RMA aanvraag. Niet alle artikelen kunnen geruild worden. Zie onze algemene voorwaarden.


Uitzonderingen

Onderstaande artikelen kunnen niet geruild worden:

* Artikelen die gebruikt, beschadigd of incompleet zijn.
* Software waarvan de verzegeling verbroken is of de verpakking geopend is, danwel ge´nstalleerd of geregistreerd is.
* Accessoires.
Zie onze algemene voorwaarden.


Ruilen en retourneren

Algemene voorwaarden voor terugzending.

* Elke aanvraag tot terugzending van goederen moet worden gemeld via onze website.
* Goederen kunnen slechts worden teruggestuurd met een geldig RMA nummer, klik hier voor RMA aanvraag.
* Een RMA nummer is 7 dagen geldig. De goederen vermeld op het RMA formulier dienen dus binnen deze periode te worden teruggestuurd.
* Enkel producten aangekocht bij Hitechgadget.nl kunnen worden teruggestuurd. Dit zal worden nagekeken aan de hand van aankoopfaktuur en serienummer(s).


Kosten

De kosten voor het opsturen van een artikel zijn in alle gevallen voor uw rekening. Zie algemene voorwaarden.

DOA (dead on arrival)

* Het probleem moet binnen de eerste 7 werkdagen na faktuurdatum worden aangemeld bij onze helpdesk.
* Indien er na verificatie van het teruggestuurde product geen fout wordt terruggevonden door onze technische dienst, zal 20.00 Euro onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

Defecte artikelen

Hitechgadget.nl biedt geen enkele extra garantie aan dan diegene aangeboden door de fabrikant van het product. De voorwaarden voor garantiereparatie's zullen dus exact dezelfde zijn als diegene vooropgesteld door de fabrikant.

Verkeerd geleverde artikelen door Hitechgadget.nl

* U dient binnen 7 werkdagen contact op te nemen met onze helpdesk.
* Enkel goederen in de originele verpakking, zonder schade aan de dozen, komen in aanmerking voor een terugname door Hitechgadget.nl.
* De door u gemaakte verzendkosten zullen door Hitechgadget.nl worden vergoed.

Beschadigde goederen bij levering

* Elke beschadigde levering dient aangemeld te worden binnen 7 werkdagen na faktuurdatum.
* De schade dient ook altijd rechtstreeks gemeld te worden bij de transporteur bij levering van de goederen in kwestie.
* De verzendkosten voor de terugzending van de beschadigde goederen zijn voor Hitechgadget.nl.

Verkeerde bestelling

* Alle aanvragen voor terugzending van verkeerd bestelde goederen dient te gebeuren binnen 14 dagen na aankoop.
* Hitechgadget.nl behoudt het recht om al dan niet een RMA nummer toe te kennen voor materiaal dat verkeerd werd aangekocht door de klant.
* Nadat u een RMA nummer heeft aangevraagd en ontvangen, kunt u de artikelen terugsturen.
* De volgende producten worden niet door Hitechgadget.nl teruggenomen:
- Accessoires
- Aangebroken of beschadigde artikelen.
- Speciaal voor de koper vervaardigde artikelen.
- Software

Terugzending van goederen

Alle goederen dienen te worden teruggestuurd in hun originele verpakking, volledig zonder schade of vermeldingen op de dozen naar het volgende adres:

Hitechgadget.nl
T.a.v. Afdeling RMA
Bergstraat 27
5427 EA Boekel

Goederen die worden teruggestuurd met beschadigde dozen, kunnen niet worden aanvaard.

Aanbevelingen voor terugzending

Enkel terugzendingen met een geldig RMA nummer zullen worden aanvaard. Het RMA nummer dient duidelijk te worden vermeld op de omdoos. Gelieve ervoor te zorgen dat de goederen steeds in een omdoos worden teruggestuurd om schade aan de originele dozen te vermijden. Gelieve het ontvangen RMA formulier bij te sluiten.